Błędne zmiany w genie Fibulin 5 i związane z wiekiem zwyrodnienie plamki ad 5

Wszyscy siódemka opisali siebie jako kaukaskich . Pięć miało angiogramy fluoresceinowe jako część ich dokumentacji medycznej. Przegląd zdjęć siatkówki ujawnił, że tych siedmiu pacjentów miało skupiska małych, okrągłych, jednolitych druz w połączeniu ze zmiennymi stopniami odrywania nabłonka barwnikowego siatkówki. Figura 2A pokazuje zdjęcie dna oka koloru i angiogram fluoresceiny pacjenta ze zmianą Arg71Gln w fibulinie 5. Najbardziej charakterystycznymi zmianami są liczne małe, okrągłe, żółte uszkodzenia widoczne na skroniowej krawędzi plamki. Większe, mniej wyraźne żółte obszary bliżej środka plamki przedstawiają obszary oderwania nabłonka barwnikowego. Angiogram fluoresceiny tego oka (figura 2B, figura 2C i figura 2D) ujawnia te małe, przypominające kropki zmiany, które mają jaskrawy nadfluorescencyjny, podczas gdy obszary odrywania nabłonka barwnikowego są znacznie mniej widoczne. Trzech z siedmiu pacjentów z mutacjami fibulino 5 (43 procent) miało dowody na neowaskularyzację naczyniówki, gdy byli ostatnio badani. Ta częstość była prawie identyczna jak częstość neowaskularyzacji naczyniówkowej w grupie pacjentów z AMD jako całości (40 procent). Chociaż wiadomo, że geny fibulinowe są szeroko eksprymowane i wyrażane w teście sekwencji dla fibuliny 5 w komplementarnych bibliotekach DNA pochodzących z oka i mózgu, potwierdziliśmy ekspresję fibuliny 5 w siatkówce i nabłonku barwnikowym siatkówki za pomocą RT-4. Analiza PCR (dane nie pokazane).
Dyskusja
Fibuliny są stosunkowo niedawno rozpoznaną rodziną zewnątrzkomórkowych białek23, które są szeroko eksprymowane w błonach nabłonkowych nabłonka i naczyń krwionośnych. Ich najbardziej rozpoznawalną cechą strukturalną jest układ tandemowy czterech lub więcej wiążących wapń domen EGF-podobnych (Figura 1). Fibulin 3, 4 i 5 są najmniejszymi członkami rodziny i są prawie identyczne w swojej modułowej organizacji. Ponadto fibulina 4 i fibulina 5 są ponad 40% identyczne z fibuliną 3 na poziomie aminokwasów. Wszystkie fibuliny mają miejsca wiązania dla innych białek błon podstawnych, takich jak fibrylina, fibronektyna, proteoglikany, integryny i tropoelastyna. Fibulina 5 wydaje się być niezbędna do polimeryzacji elastyny, ponieważ u myszy i ludzi bez funkcjonalnych kopii genu fibryny 5, tropoelastyna jest syntetyzowana, ale nie jest złożona w swoje dojrzałe włókna elastyny.24-26
W 1999 roku wykazano, że zmienność aminokwasów (Arg345Trp) w fibulinie 3 odpowiada za specyficzną formę druzów, które są dziedziczone w sposób autosomalny dominujący.13 Druzy wywołane tą mutacją są dość nietypowe, ponieważ są rozmieszczone w smugach. i linie, które promieniują od środka dołka. Podstawa molekularna dla tego promieniowego rozkładu jest nieznana, ale może być istotne, że fibulina 6 lub hemicentynę jest zdolna do organizowania komórek w liniowe macierze podczas rozwoju.27 W 2003 r. Schultz i współpracownicy22 stwierdzili, że zmiana aminokwasu w fibulinie 6 ( Gln5346Arg) segregowane w dużej rodzinie z AMD.
Każdy z pięciu badanych genów fibryny zawierał przynajmniej jeden wariant aminokwasowy u pacjentów z AMD, który nie był obecny u osób kontrolnych
[więcej w: ambrisentan, monoderma, atropina ]
[przypisy: monoterapia, dezaftan control, gimnazjum w zagórzu ]