Lekarze podstawowej opieki medycznej, którzy traktują Czarnych i białych czesc 4

Szacowane efekty losowe zostały wykorzystane do obliczenia odsetka czarnych pacjentów w panelu pacjentów Medicare każdego lekarza. To podejście zastosowano w celu skorygowania błędu próbkowania. Odpowiedzi na pytania w badaniu społecznościowym dotyczącym badań lekarskich zostały ocenione przy użyciu oprogramowania SUDAAN (wersja 7.0) w celu dostosowania do wielopoziomowego projektu ankiety26. Analizowano powiązania między rasą pacjenta a cechami lekarza za pomocą nieskorygowana regresja logistyczna, której wynikiem jest wyścig pacjenta. Związki pomiędzy rasą pacjenta a raportami lekarza o dostępie do zasobów analizowano przy użyciu zarówno nieskorygowanej, jak i dostosowanej regresji logistycznej. W pierwotnej analizie wynikiem była rasa pacjenta. W analizie wtórnej, przeprowadzonej z wykorzystaniem kumulatywnej regresji logistycznej, predyktorem była rasa pacjenta, a odpowiedź lekarza na pytanie z badania była wynikiem uporządkowanym.
W skorygowanej analizie uwzględniliśmy miary mieszanki płatników, ze zmiennymi binarnymi dla kategorii opieki charytatywnej i lokalizacji miejskiej lub wiejskiej oraz zmienne ciągłe dla odsetka dochodów, które praktyka wywodzi się z Medicare, Medicaid i planów opieki zarządzanej; średni dochód w obszarze kodu pocztowego praktyki; oraz poziom dostępności zasobów w hrabstwie, w którym zlokalizowana była ta praktyka, zgodnie z plikiem obszarowym 2001. W analizie zdolności lekarzy do uzyskania dostępu do specjalistów, miarą dostępnych zasobów była liczba lekarzy zajmujących się opieką nad pacjentem i medycznych subspecjalistów na mieszkańca. Do analizy zdolności lekarzy do uzyskania dostępu do dni nieprzyjmowania i dni hospitalizacji miarą dostępnych zasobów była liczba łóżek szpitalnych na krótki okres czasu na osobę. W celu analizy zdolności lekarzy do uzyskania dostępu do obrazowania o wysokiej jakości, miarą dostępnych zasobów była liczba radiologów zajmujących się opieką nad pacjentem na mieszkańca. W oddzielnej analizie (dane niepokazane), skorygowanej o medianę dochodu w ramach kodu pocztowego rezydencji pacjenta, a nie kodu pocztowego praktyki lekarza, nasze wyniki były podobne do tych tutaj przytoczonych.
Aby ocenić, czy charakterystyka populacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze geograficznym, gdzie otrzymywali opiekę nad pacjentami czarnymi i białymi, była podobna do tej u lekarzy, którzy faktycznie widzieli czarnych pacjentów i białych pacjentów w tym obszarze, przeanalizowaliśmy dane na temat cech lekarzy z wykorzystaniem dwóch kategorii geograficznych wykorzystywanych w projekcie Dartmouth Atlas of Health Care: obszar usług szpitali (mała jednostka geograficzna) i region rekomendacji szpitali (większa jednostka geograficzna) (informacje na temat tych kategorii są dostępne na stronie www.dartmouthatlas. org). Przeanalizowaliśmy dane wszystkich lekarzy uwzględnionych w naszym badaniu i wygenerowaliśmy średnie ważone tych cech w odniesieniu do geograficznej lokalizacji wizyt u czarnych pacjentów i białych pacjentów.
Nasze wyniki są zgłaszane po ważeniu, które zostały wykonane, aby uczynić je reprezentatywnymi w skali kraju. Wszystkie wartości P są dwustronne
[więcej w: bromazepam, cilostazol, atropina ]
[przypisy: monoterapia, dezaftan control, gimnazjum w zagórzu ]