Publiczna rejestracja badań klinicznych czesc 4

Wyniki należy przedstawić w sposób obiektywny, dokładny i kompletny, z omówieniem ograniczeń badania. Sponsorzy badań nie będą tłumić ani zawetować publikacji. Zasady – których przestrzeganie jest dobrowolne – są skuteczne w przypadku prób rozpoczętych po października 2002 r. I są zgodne z rejestrem badań klinicznych. Niektóre firmy farmaceutyczne poparły rejestr prób klinicznych, ale ich stanowiska nie wydają się tak kompleksowe, jak propozycja AMA. Merck wspiera bank danych zarządzany przez rząd, który śledziłby wszystkie późniejsze próby leków. GlaxoSmithKline planuje stworzyć własną bazę danych połączoną z korporacyjną witryną internetową, aby przedstawić podsumowania protokołów i wyników badań sprzedawanych leków, które sponsorowała.
Nawet jeśli Kongres uchwali prawodawstwo, DHHS nie może go natychmiast wdrożyć. Wiele istotnych kwestii musiałoby zostać rozwiązanych. Na przykład, jakie badania kliniczne zostaną uwzględnione. Ile szczegółów zostanie dostarczonych o protokołach. Jak zgłaszano wyniki badań, które nie zostały opublikowane w recenzowanej literaturze medycznej. W jaki sposób można zapewnić kompletność rejestracji oraz jakość i dokładność informacji. Pomimo niepewności, coraz większa jest świadomość, że publiczna rejestracja badań klinicznych jest pomysłem, którego czas nadszedł. Na dłuższą metę nikt nie korzysta z selektywnego udostępniania informacji o próbach i selektywnej sprawozdawczości wyników.
[więcej w: atropina, cilostazol, bromazepam ]
[podobne: luivac opinie, deka steryd, enterosol ]